PipeStress in de praktijk

 

De termen “stress kritisch” en “niet kritisch” komen uit het praktijk. Met deze termen maken de engineeringbedrijven de onderscheid tussen de leidingsystemen die met computer/vereenvoudigd berekend moeten worden (stress kritische leidingen) en de leidingsystemen die visueel worden beoordeeld (niet kritische leidingen).

Deze verdeling is bij elk bedrijf anders en is afhankelijk van hun eigen ervaring.

Load More

 

 

De verdeling tussen “stress kritische” en “niet kritische” leidingen is bij elk bedrijf anders en is afhankelijk van hun eigen ervaring.  Hieronder genoemde leidingen worden echter bij de meeste bedrijven  als stress kritisch beschouwd:

– Alle PED III leidingen

– Alle leidingen met een diameter van DN500 of meer

– Alle leidingen met een diameter tot DN250 en met een ontwerptemperatuur boven 300 °C of onder -100 °C

– Alle leidingen met een diameter van DN250 of meer en met een ontwerptemperatuur boven 250 °C of onder -50 °C

– Alle leidingen met een drukklasse van #600 (ANSI) en meer of PN100 (EN) en meer

– Alle leidingen waar meer dan 7000 operating cycli wordt verwacht

– Alle leidingen met balgen (expansion bellows)

– Alle mantelleidingen (jacketed lines)

– Alle glas gevoerde kunststofleidingen (GRE leidingen)

–  Alle leidingen waar ongelijke grondzakkingen op ondersteuningen plaats kunnen vinden

– Alle leidingen waar meerdere spring supports zijn gebruikt

– Alle leidingen met een diameter van DN 150 of meer die aan de dynamische belastingen onderhevig zijn

– Alle leidingen met een diameter van 150 of meer die aan de “belastinggevoelige” apparatuur aangesloten is (pompen, compressoren, turbines, dunwandige equipment, etc).

Load More

 

 

De inhoud van een stress rapport is afhankelijk van de interne procedure binnen een engineering bedrijf, maar de rapporten die ter verificatie naar een NoBo (of een derde partij) gestuurd dienen te worden moeten volgende gegevens bevatten:

  • Een tekstuele omschrijving van het berekende systeem, met de vermelding van de toegepaste gevaren (temperatuur, druk, wind, dynamische belasting, etc) en de vermelding van de analyseresultaten.
  • Stress isometrie tekening(en) met duidelijk aangegeven knoopnummers en support locaties
  • Pipe support tekeningen
  • Spring support en expansion bellow tekeningen (indien gebruikt)
  • Tekeningen van alle eventueel gebruikte speciale leidingcomponenten (items die niet in standaard Pipe Specificatie opgenomen zijn)
  • Tekeningen van de aangesloten apparaten
  • Een input print uit de gebruikte software
  • Een output print uit de gebruikte software waarin de controle van de volgende parameters opgenomen is: belastingen op de supports, verplaatsingen van de supports en de stompen, belastingen op de stompen, belastingen op de flenzen, overzicht van alle Code spanningen, controle van de flensbelastingen en controle van de stompenbelastingen.
  • Indien nodig, alle andere berekeningen zoals additionele berekeningen van stompen, flenzen, supports, etc.

Load More