10. Moet de flexibiliteit van SEP leidingsystemen ook geverifieerd worden?

 

De huidige wetgeving (PED 2014/68/EU) stelt in Artikel 3, par. 3 vast dat ook leidingen zonder PED classificatie veilig ontworpen moeten zijn. Echter, de veiligheid van deze leidingen mag met behulp van de SEP regels van een willekeurig EU-land vastgesteld zijn.

Als in de regels van het gebruikte SEP document alle gevaren van het leidingsysteem ten aanzien van flexibiliteit verwerkt zijn (voor toe te passen gevaren zie Gevaren Analyse), dan is er geen additionele flexibiliteitverificatie,  naast het gebruikte SEP document, nodig.

Voor een overzicht van meest voorkomende gevaren zie de vraag over “Stress kritische leidingen” verder op deze website. De leidingen die als “stress kritisch” worden beschouwd zullen in meeste gevallen met computer berekend moeten worden.

Let op:

Een SEP leiding kan ook als “stress kritisch” beschouwd worden. Als er bijvoorbeeld een gevaar van gronddoorzakking bestaat dan wordt het leidingsysteem als “stress kritisch” beschouwd en een vereenvoudigde of computer analyse van dit systeem is alsnog noodzakelijk.

Een reactie plaatsen