11. Wat is de Gevaren (Risico) Analyse?

 

De Gevaren (Risico) Analyse is een document dat door de fabrikant opgesteld dient te worden. In dit document zijn alle gevaren opgesomd die voor een leiding van toepassing kunnen zijn. Daarnaast dient  bij elk gevaar het referentiedocument waarin dat gevaar getoetst is,  genoemd te worden. Bijvoorbeeld,  bij het gevaar “temperatuur” of “aardbeving” wordt meestal een “flexibiliteitanalyse” als referentiedocument vermeld  waarin deze gevaren getoetst zijn.

Een reactie plaatsen