13. Conclusie van alle bovenstaande PED vragen

 

De leidingsystemen die als PED I, II of III geclassificeerd zijn zullen aan volgende eisen moeten voldoen:

  1. De flexibiliteitcontrole van deze leidingen dient uitgevoerd te worden. Een uitzondering hierop zijn uitsluitend de systemen die een kopie van een reeds goed functioneerde systeem zijn of een kopie van een eerder gecontroleerde vergelijkbare systeem zijn (deze leidingen mogen “visueel” beoordeeld worden).
  2. Aangezien de aangeboden “vereenvoudigde” methodiek binnen Piping Codes zeer beperkt of te complex is zullen verreweg de meeste leidingsystemen waarvan de flexibiliteitcontrole noodzakelijk is,  met behulp van een computer softwareprogramma geëvalueerd moeten worden.
  3. De EU-Conformiteitsverklaring dient voor elk leidingsysteem opgesteld te worden.

Een reactie plaatsen