3. Welke installatieleidingen mogen VISUEEL op de flexibiliteit gecontroleerd worden?

 

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de gebruikte technische standaard, maar conform de geharmoniseerde standaard EN13480-3 (par. 12.2.10.1.)en de erkende standaard ASME B.31.3 (par. 319.4) mogen volgende leidingsystemen zonder officiële analyse, dus alleen visueel, gecontroleerd worden:

1.       De leidingsystemen die identiek zijn of welke een bestaande, naar behoren werkend systeem, met een bewezen servicerecord (en zonder significant verandering) vervangen.

2.       De leidingsystemen die gemakkelijk kunnen worden beoordeeld door de vergelijking met een eerder berekend vergelijkbare systeem.

 

Zoals hierboven aangegeven, de toegestane visuele flexibiliteitcontrole is een visuele vergelijking van de (isometrie) tekeningen. De vergelijking wordt gedaan, ofwel ten opzichte van een bestaand (naar behoren werkend) systeem of ten opzichte van een eerder berekend (vergelijkbaar) leidingsysteem.

Het spreekt voor zich dat een fabrikant zonder ervaring in de flexibiliteitanalyses geen gebruik van de tweede toegestane visuele methode zal kunnen maken. Deze methode vereist de nodige ervaring van de betrokken designer.

Een reactie plaatsen