4. Is het verplicht volgens de Richtlijn Drukapparatuur (PED) om de flexibiliteitcontrole van elke installatieleiding uit te voeren?

 

De bijzondere veiligheidseisen voor installatieleidingen (zoals genoemd in de Bijlage 1, par.6. a.) zijn van kracht voor elke installatieleiding, ongeacht of deze als categorie I, II of III geclassificeerd is.

Echter, de methodiek hoe deze veiligheidseisen gecontroleerd dienen te worden kunnen per technische standaard (Piping Code) verschillen. De keuze van de geschikte standaard is de verantwoordelijkheid van de fabrikant (zie ook bovenstaande vragen).

Een reactie plaatsen