4. Welke VEREENVOUDIGDE stress methodes zijn toegestaan?

 

De geharmoniseerde standaard EN13480-3 erkent twee vereenvoudigde stress methodes:

  1. De methode zoals omschreven in par. 12.2.10.1: “Een leidingsysteem met een uniforme diameter, die niet meer dan twee ankers heeft en geen tussenliggende supports of guides heeft hoeft niet verder berekend te worden als men aan de opgegeven formule voldoet”.Echter, naast de hier opgegeven voorwaarden voor het toepassen van  deze methodiek, zijn er nog additionele beperkingen die in de “Notes” van hetzelfde paragraaf genoemd zijn. Hierdoor is praktische toepasbaarheid van deze methodiek minimaal.  Tevens erkent men in deze paragraaf dat zelfs als er aan deze paragraaf voldaan wordt,  geen garantie afgegeven kan worden voor de acceptatie van  flenzenbelasting en equipment nozzle belasting.  De conclusie is dus dat deze methodiek alleen een theoretische toevoeging op de Code is, maar in de praktijk zal het zeer zelden gebruikt kunnen worden.

 

  1. De methode Annex Q “Vereenvoudigde pipe stress analyse”. Deze methode is overgenomen uit de Duitse standaard AD 2000-Merktblatt HP 100 R en is vanaf 2010 opgenomen in EN 13480-3 Code.Hoewel hier om een “vereenvoudigde” methode gaat, deze methodiek wordt door EN Comité als bijzonder complex ervaren zodat men aan het begin van deze Annex (par. Q.2.1.) een toevoeging t.o.v. de originele AD 2000 Merktblatt heeft gemaakt: “Deze procedure mag alleen door ervaren personeel toegepast worden”.

De conclusie op basis van de beperkingen van deze genoemde methodes is dat de fabrikanten zonder ervaring in de flexibiliteitsanalyses deze “vereenvoudigde analyses” beter niet kunnen gebruiken.

ASME B31.3 Code erkent alleen één vereenvoudigde stress methode. Deze methode is genoemd in par. 319.4 en is dezelfde als de eerste hierboven omschreven EN13480 methode.

Een reactie plaatsen