5. Mag de fabrikant zelf de keuze van de technische standaard voor de flexibiliteitcontrole maken?

 

De fabrikant zelf is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de technische standaard.

Echter, voor de installatieleidingen die in de categorie II en III vallen en waar de betrokkenheid van een NoBo vereist is, zal de NoBo het gebruik van een erkende technische standaard kunnen eisen. Voor een overzicht van de door NoBo erkende technische standaards zal men het contact met een geselecteerde NoBo moeten opnemen.

De Richtlijn Drukapparatuur biedt de mogelijkheid om het gebruik van een geharmoniseerde standaard te maken. Het voordeel hiervan is dat het standaard door elke geaccrediteerde NoBo geaccepteerd zal zijn. Voor de flexibiliteitberekeningen is de Piping Code EN13480 (deel 3) de geharmoniseerde standaard.

Een reactie plaatsen