6. Is het verplicht om een EU-Conformiteitsverklaring voor leidingen waar geen betrokkenheid van NoBo vereist is (PED-categorie I leidingen), te maken?

 

Ja.  Ongeacht of de betrokkenheid van een NoBo vereist is of niet, dient een EU-Conformiteitsverklaring (ook wel een EG Verklaring van Overeenstemming of een CE Certificaat genoemd) voor elke PED samenstel gemaakt te worden. In de EU-Conformiteitsverklaring dient de gebruikte norm die betrekking heeft op drukapparatuur vermeld te worden (zie Bijlage 4, par.6). Hiervoor mag zowel geharmoniseerde norm (voor installatieleidingen EN13480) als een andere geschikte technische standaard (bijvoorbeeld ASME B31.3) gebruikt worden.

Een reactie plaatsen