6. Wat dient (als minimum) in een pipe stress analyse berekend te worden?

 

De minimumeisen voor een pipe stress analyse zijn omschreven in de Piping Codes. Conform zowel de geharmoniseerde standaard EN13480-3 (par. 12.2.1.) als een erkende standaard zoals ASME B.31.3 (par. 319.1.1) “zullen alle leidingen flexibel genoeg moeten zijn om de ineenstorting van de piping of supporting, lekage op de flenzen of de vervorming van de aangesloten apparaten te kunnen voorkomen”.

Om aan deze eis te kunnen voldoen zullen in elke pipe stress analyse volgende parameters gecontroleerd moeten worden:

  • De spanning in de leidingen
  • De belasting op de supports
  • De belasting op de flenzen
  • De belasting op de aangesloten apparaten

Het spreekt voor zich dat de controle van de spanningen en de belastingen van een leidingsysteem  gebaseerd is op de scenario’s die werkelijk in desbetreffende systeem kunnen optreden (denk aan druk, temperatuur, wind, aardbeving, warm-koud situaties, mogelijke scenario’s wanneer dynamische krachten kunnen optreden, etc.).

Een reactie plaatsen