7. Welke gegevens dienen in een EU-Conformiteitsverklaring vermeld te worden?

 

In een EU-Conformiteitsverklaring worden altijd volgende gegevens vermeld:

  1. De naam en het adres van fabrikant, de omschrijving van de equipment (leidingsysteem) en de gevolgde procedure van de beoordeling van overeenstemming.
  2. De naam van de gebruikte geharmoniseerde technische standaard op basis waarvan men leidingsysteem heeft ontworpen (de geharmoniseerde standaard voor leidingsystemen is EN 13480).
  3. Indien geen geharmoniseerde standaard is gebruikt dan dient de naam van een andere toegepaste technische standaard vermeld te worden (bijvoorbeeld ASME B.31.3)
  4. Het EU-Conformiteitsverklaring dient door de fabrikant (bevoegde persoon) afgetekend te worden

Let op:

Met een afgetekende EU-Conformiteitsverklaring verklaart de fabrikant aan alle criteria van de toegepaste (geharmoniseerde) technische standaard, dus ook aan de pipe stress criteria heeft voldaan. In de praktijk betekent dit dat voor alle PED leidingen een pipe stress verificatie noodzakelijk is (visueel, vereenvoudigd of met behulp van computer). Daarnaast betekent dit ook dat voor de meeste leidingen die niet visueel beoordeeld mogen worden, de verificatie met behulp van een software programma geƫvalueerd zal zijn.

Een reactie plaatsen