7. Welke scenario’s moet men in een stress analyse laten simuleren?

 

Alle extreme scenario’s waarin een leiding gedurende zijn levensloop zich zou kunnen bevinden,  dienen gesimuleerd te worden. In deze scenario’s worden de gevaren van bijvoorbeeld temperatuur, druk, wind, dynamische krachten, etc. gesimuleerd. Op basis van deze stress simulaties worden de spanningen en belastingen op alle leidingcomponenten gelezen en deze waardes worden dan vergeleken met de toelaatbare waardes die voor elke component van toepassing zijn.

Een overzicht van alle toe te passen gevaren kan men in een Gevaren (Risico) Analyse terugvinden.

Een reactie plaatsen