1. Is het wettelijk verplicht om een pipe stress verificatie van een leidingsysteem te laten uitvoeren?

 

Volgens de nieuwe wetgeving “Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU” (Engels:  PED 2014/68/EU – verder in de tekst PED) worden de installatieleidingen die aan de regels van PED Artikel 3 par. 1.3. voldoen, als druk houdende apparatuur beschouwd en als zodanig dienen ze aan in deze wetgeving gestelde eisen te voldoen.

Een elementaire eis van PED is om alleen de producten die aan een bepaalde kwaliteitseisen voldoen,  toe te laten tot de EU markt. In het kader hiervan is het verplicht om voor alle drukhoudende apparaten, dus ook leidingsystemen, een bewijs te leveren dat ze veilig zijn. In de termen van de PED betekent het dat de leidingsystemen, onder andere aan de essentiële- en bijzondere-ontwerpeisen moeten voldoen. Om dit bewijs te leveren is voor leidingsystemen noodzakelijk om een pipe stress verificatie te laten uitvoeren. Deze verificatie mag, binnen de bepaalde limieten en conform de geschikte normen, visueel , vereenvoudigd of rekenkundig uitgevoerd te worden.