2. In welk artikel van de Richtlijn Drukapparatuur (PED) worden de eisen voor pipe stress verificatie van een installatieleiding behandeld?

 

In de Richtlijn Drukapparatuur (Engels PED 2014/68/EU) worden installatieleidingen als speciale drukapparatuur behandeld waarbij naast de algemene voorschriften van de Essentiële Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par.1 t/m 4) ook de Bijzondere Veiligheidseisen van toepassing zijn (zie Bijlage 1, par. 6).

In deze Bijzondere Veiligheidseisen wordt een aantal ontwerpeisen gesteld (vooral par. 6.a.) die met behulp van een pipe stress analyse geverifieerd kunnen worden (andere benamingen voor “pipe stress analyse” zijn: flexibiliteit analyse, stress berekening, pipe stress calculatie, etc.).

Pipe stress verificatie is dus noodzakelijk om aan de eisen van zowel de Essentiële Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par.2) als de Bijzondere Veiligheidseisen (zie Bijlage 1, par. 6.a.) te kunnen voldoen.