Vooraf

Het doel van deze website is om de bewustwording over het belang van PipeStress analyse van installatieleidingen te bevorderen. Hoewel de eisen van een PipeStress controle ook wettelijk bepaald zijn blijkt dat deze bepalingen niet voor iedereen even duidelijk zijn. De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn: onbegrip van de PED wetgeving, gebrek aan ervaring of te lange communicatielijnen vanwege toename van de algemene globalisering. Daarnaast is wel het feit dat sinds de implementatie van de nieuwe PED wetgeving (in 2008) veel nieuwe fabrikanten hun diensten in Nederland en België aanbieden. Om ook deze nieuwkomers op weg te helpen hebben we de meest relevante wettelijke PipeStress aspecten in een vraag/antwoord vorm op deze site gepubliceerd.

Het meest zorgwekkende ontwikkeling is dat de (nieuwe) fabrikanten soms moeite hebben met het herkennen van alle risico’s bij het ontwerpen van een installatieleiding. Als gevolg hiervan worden deze risico’s veel te laat in het ontwerpproces ontdekt, waardoor men achteraf met onvoorziene, meestal hoge, kosten wordt geconfronteerd. In het ergste geval worden deze risico’s helemaal niet door de fabrikant ontdekt, zodat men onbewust een onveilige installatie op de markt plaatst met alle gevolgen van dien.

Hierbij moet gezegd worden dat de opzet van de huidige wetgeving ook voor enige verwarring zorgt. Aangezien de installatieleidingen in dezelfde richtlijn als overige drukapparatuur opgenomen zijn (PED 2014/68/EU) herkent blijkbaar niet iedereen dat een installatieleiding geen standaard-, maar een bijzondere-drukapparatuur is. Als bijzondere drukapparatuur dient een installatieleiding niet alleen op basis van de algemene essentiële risico’s (druk, volume, temperatuur en medium), maar ook op basis van bijzondere risico’s (expansie, vibraties, dynamische krachten, lekkage op de flenzen/aangesloten apparatuur, etc) ontworpen te worden.

Het probleem blijkt te zijn dat deze bijzondere risico’s, in tegenstelling tot essentiële risico’s,  niet zo nadrukkelijk omschreven zijn in PED. De essentie van de PED is om de “categorisatie van de conformiteitsbeoordeling” van een drukapparaat vast te stellen en op basis van deze categorisatie de plichten en de verantwoordelijkheden van elke betrokken partij te bepalen. Aangezien deze categorisatie gebaseerd is op de onderlinge verhouding tussen de essentiële risico’s (druk, volume, temperatuur en medium) en daar geen rekening met de bijzondere risico’s werd gehouden, worden deze bijzondere risico’s soms niet als risico’s voor installatieleidingen herkent.

Om de zoektocht naar de antwoorden op deze en soortgelijke vragen op deze website te bevorderen, hebben we een onderscheid tussen de vragen in relatie tot de PED en vragen in relatie tot de technische standaards (Codes) gemaakt. Naast deze vragen behandelen we ook enkele vragen die van praktische nut kunnen zijn. De antwoorden op deze vragen kunnen als leidraad gebruikt worden.

Sinisa Penava

Owner CBP

P.S.

Hoewel we deze site met grootste zorgvuldigheid hebben opgezet willen we benadrukken dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van deze site.